Sağlık Raporu

About Us

 

  İşe Giriş Sağlık Raporları

  Akciğer Grafisi

  Solunum fonksiyon testi  (SFT)

  İşitme testi  (Odyometri)

  Göz muayenesi

  Kan tahlilleri

  EKG  (ElektroKardiografi)

  Tam İdrar Tahlili

  Portör Testleri

  Aşı Uygulamaları

   

                                                                             Bilgi Osgb de yapılmaktadır.