Sertifikali İlk Yardım Eğitimi

About Us

Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

  • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
  • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
  • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.

Sertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır.

Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

Çözüm ortaklarımız ile sizlere yardımcı oluyoruz…