28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü


Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir Kararla meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile 28 Nisan’da kutlanmaktadır.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir Kararla meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile 28 Nisan’da kutlanmaktadır.

Mesleki kazaların ve hastalıkların tüm dünyada önlenmesini amaçlayan Dünya İSG Günü, uluslararası kamuoyunun dikkatini sorunun boyutlarına, çalışma yaşamındaki ölümlerin ve yaralanmaların azaltılmasını sağlayacak bir güvenlik ve sağlık kültürünün nasıl oluşturulup geliştirilebileceğine odaklamayı amaçlayan bir farkındalık yaratma kampanyası olma özelliği taşıyor.

Bu yıl, genç çalışanların sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin sonlandırılması çalışmaları kapsamında "Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” ve "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” ortak bir küresel kampanya çatısı altında birleştirildi.

2018 yılını kapsayan ortak küresel kampanyanın amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG) Hedef 8.8: 2030 yılına kadar "çalışanların haklarının korunması ve tüm çalışanlar için güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarının geliştirilmesi” ve Hedef 8.7: "…en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasını sağlamak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025 yılına kadar çocuk işçiliğinin tüm biçimleriyle sona erdirilmesi” kapsamındaki sonuçlara ulaşmak için atılan adımlara hız kazandırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşılması için çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve bilhassa genç çalışanlar için önleyici bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik yenilenmiş bir taahhüt ve bütüncül yaklaşımların ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. 

Dünya genelinde, 541 milyon genç çalışan (15-24 yaşları arasında) küresel iş gücünün yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Yetişkin çalışanlara (24 yaş üzeri) kıyasla genç çalışanlar yüzde 40 daha fazla ölümle sonuçlanmayan mesleki kazaya maruz kalmaktadır ve işyerindeki tehlikeler hayatlarına yönelik tehdit oluşturabilmektedir. Dünya genelinde yaklaşık (5-17 yaşları arasında) 152 milyon çocuk işçi vardır ve bu çocukların 73 milyonu doğası ya da yapıldığı koşullar bakımından tehlikeli olan işlerde çalışmaktadır.

Fiziksel ve psikolojik olarak gelişimini henüz tamamlamamış olmak, iş tecrübesi ve eğitim yetersizliği, işten kaynaklanabilecek kazalar konusunda yeteri kadar farkındalığa sahip olmamak ve haklarını savunma konusundaki eksiklikler gibi, çocuk ve gençlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki riskler karşısındaki savunmasızlığını arttıracak birçok etken vardır. Bu eksiklikler genç işçilerin tehlikeli ya da çalışma şartları kötü işlere yönelmesini sağlayabilir. 

Bu problemlere çözüm üretilmesinin ve genç işçilerin sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesinin önemine vurgu yapan kampanya, sadece gençlerin insana yakışır işlere sahip olmalarını teşvik etmekle kalmayıp bu çabaların çocuk işçiliğiyle mücadeleye de katkı sunmasını hedefliyor.