Blog

.

Blog Grid

Meteoroloji genel müdürlüğünün 27.09.2018 tarihli bildirimine istinaden 30.09.2018 Pazar ve 01.10.2018 Pazartesi günleri meydana gelmesi beklenen fırtına ve yağış ile ilgili olarak; meteoroloji genel müdürlüğünün, işyerlerinizin bağlı bulunduğu yerel belediyelerin ve il afet komisyonunun yayınlayacağı bildirimlerin takip edilmesi ve ayrıca olası fırtına ve sele karşı aşağıdaki tedbirlerin alınması tavsiye olunur....
20/06/2012 tarihinde kabul edilip,30/06/2012 tarihli resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, çalışanların sağlık ve güvenliğine bambaşka bir bakış açısı getirmiştir. Öyle ki iş sağlığı ve güvenliği için yapılan çalışmaları 6331 den öncesi ve 6331 den sonrası olarak ayırmakta yanlış olmaz.Bu kanunun en belirgin özelliği yapılacak çalışmalarda reaktif yaklaşımın yerini, proaktif yaklaşımın almasıdır.Burada iki kavramı tanımlamakta fayda var....
Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır....
Akaryakıt istasyonlarındaki görevliler, tamirciler ve diğer çalışanlar, bu sektörde kullanılan benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt türlerinin, yağlama maddelerinin ve kullanılan ekipmanın zararlarından korunmalıdır. Fakat akaryakıt istasyonlarını iş güvenliği açısından önemli hale getiren bir diğer konu tüm bu tehlikelerin aynı şekilde tüketiciyi ve istasyonu ziyaret eden müşterileri de etkileyebilecek olmasıdır.
Tehlike grubu fark etmeksizin yüksekte çalışma her işletmede karşılaşılabilecek bir çalışmadır. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde göre; Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma yüksekte çalışma olarak kabul edilir.