6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nedir? Ne gibi uygulamaları içeriyor? Çalışma hayatımıza nasıl etki ediyor?

About Us

Bilgi OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Nedir?

30 Haziran 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, AB katılım sözleşmesi ile start almış, ILO sözleşmeleri ile kriterleri belirlenmiş bir çalışmanın sonucudur. ÇSGB Politika Belgesi ile taahhüt edilmiş ve iş kazaları anlamında Türkiye’nin olumsuz konumunu ortadan kaldırmak için yasal mevzuatımıza dahil edilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi

Dünyada 18. yüzyılda İngiltere'de, baca temizliğinde ufak tefek oldukları için çocukların kullanımını engelleyen, 1788 tarihli Baca Temizleyicileri Kanunuyla başlayan iş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde ilk defa Dilaver Paşa Nizannamesi olarak bilinen ve tam adı "Ereğli Kömür Maden-i Hümâyûnu İdaresinin Nizamnamesi" olan, maden işçilerinin çalışma koşullarını düzenleyen yönetmelikle hayatımıza girmiştir.

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasayla büyük bir mesafe kat edilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği herkesin odak noktası olmaya başlamıştır.

6331 Sayılı Kanunu ncelemek içi tıklayın