İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ortam ölçümleri sadece Türkak ve ÇSGB tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından yapılabilen, ortamdaki etkenlerin yeterliliğini veya fazlalığını belirlemek için yapılan ölçümlerdir.

About Us

Bilgi OSGB

 İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Çalışma Ortamı Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

  • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
  • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
  • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
  • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
  • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
  • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü